LİNN YOUNG OSO W BAYAN PARFÜM

LİNN YOUNG OSO W BAYAN PARFÜM

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

    Oso W, diþi cazibesinin mükemmel bir þekilde somutlaþtýrýlmýþ hali, yoðun bir duygusallýkla cazibeyi yüceltir. Cildinizin üzerindeki dantel kadar hafif bir his býrakan eþsiz pudralý yapýsý ile kokuyu yeniden keþfedin.

Üste Çık